Bộ dạy trẻ tiếng Anh

Bộ thẻ dạy trẻ tiếng Anh – 210 thẻ

Giá: 580.000 VNĐ

Video giới thiệu sản phẩm:

Bộ Flashcard tiếng Anh cho bé gồm 210 thẻ bao gồm các chủ đề sau:

Số đếm: 10 thẻ
Động từ: 30 thẻ
Tính từ: 16 thẻ
Giới từ: 10 thẻ
Động vật: 22 thẻ
Đồ vật: 24 thẻ
Bộ phận cơ thể: 13 thẻ
Màu sắc: 10 thẻ
Thiên nhiên: 6 thẻ
Hình dạng: 8 thẻ
Rau củ & hoa quả: 16 thẻ
Phương tiện giao thông: 10 thẻ
Thứ ngày tháng: 24 thẻ
Từ ghép: 11 thẻ (in hai mặt = 22 từ ghép)

Tất cả đều in hai mặt, một mặt hình, một mặt chữ. Khổ giấy 13x28cm. Chiều cao chữ 7,4cm đúng chuẩn theo phương pháp Glenn Doman.
Đi kèm theo bộ thẻ là hướng dẫn sử dụng, bảng phiên âm tất cả các từ tiếng Anh và nghĩa của các từ. Đồng thời bộ tiếng Anh có kèm theo Audio chúng tôi sẽ gửi qua email khi các bạn nhận được hàng.

Xem thêm cách dạy bộ tiếng Anh

bo flashcard tieng glenn doman2 bo flashcard tieng glenn doman3 bo flashcard tieng glenn doman4 bo flashcard tieng glenn doman5 bo flashcard tieng glenn doman6 bo flashcard tieng glenn doman7 bo flashcard tieng glenn doman8 bo flashcard tieng glenn doman9 bo flashcard tieng glenn doman10 bo flashcard tieng glenn doman11 bo flashcard tieng glenn doman12 bo flashcard tieng glenn doman13 bo flashcard tieng glenn doman14 bo flashcard tieng glenn doman15 bo flashcard tieng glenn doman16 bo flashcard tieng glenn doman17 bo flashcard tieng glenn doman18 bo flashcard tieng glenn doman19 bo flashcard tieng glenn doman20 bo flashcard tieng glenn doman21 bo flashcard tieng glenn doman22 bo flashcard tieng glenn doman23 bo flashcard tieng glenn doman24 bo flashcard tieng glenn doman25 bo flashcard tieng glenn doman26 bo flashcard tieng glenn doman27 bo flashcard tieng glenn doman28 bo flashcard tieng glenn doman29 bo flashcard tieng glenn doman30 bo flashcard tieng glenn doman31 bo flashcard tieng glenn doman32 bo flashcard tieng glenn doman33 bo flashcard tieng glenn doman34 bo flashcard tieng glenn doman35 bo flashcard tieng glenn doman36 bo flashcard tieng glenn doman37 bo flashcard tieng glenn doman38 bo flashcard tieng glenn doman39 bo flashcard tieng glenn doman40 bo flashcard tieng glenn doman41 bo flashcard tieng glenn doman42