Cách dạy thẻ Dotcard cho bé theo phương pháp Glenn Doman

Phương pháp dạy toán bằng dot card cho trẻ dưới 3 tuổi

 1. Bắt đầu dạy trẻ từ 0-3 tháng .

Từ 0 đến 3 tháng bạn hãy bắt đầu cho bé bằng bộ sơ sinh trắng đen. Sau 3 tháng sẽ chuyển qua dạy bộ dotcard màu đỏ.

 1. Bắt đầu dạy trẻ từ 3-6 tháng

Nếu trẻ bắt đầu muộn hơn xin hãy đọc phần đúng độ tuổi của trẻ ở phía dưới rồi quay lại đọc phần này.

Lưu ý: giai đoạn đầu tiên của việc học Dotcard, chỉ dạy trẻ mặt thẻ có chấm tròn, ko dạy mặt số. Bạn cầm thẻ cho trẻ nhìn mặt chấm, bạn nhìn mặt số.
Ngày đầu tiên: Soạn sẵn 10 thẻ từ 0-9 chia làm 2 bộ, bộ 1: từ 0 đến 4, bộ 2: từ 5 đến 9. Cầm thẻ 0 lên vừa cho bé xem vừa đọc to và rõ “không”. Xoay 1 cạnh tiếp tục đọc “không”. Như vậy 1 thẻ trẻ sẽ được nghe 4 lần.Dạy hết 5 thẻ của bộ 1 thì nghỉ 5 phút. Sau đó dạy tiếp bộ 2 tương tự như bộ 1. Mỗi ngày cho trẻ xem 3 lần (sáng, chiều và tối). Lần đầu tiên cho trẻ nhìn thẻ từ 0-9 theo đúng thứ tự. Các lần khác trong ngày không theo thứ tự.

Ngày thứ 2: Bỏ 2 thẻ nhỏ và thêm 2 thẻ lớn hơn vào. Cụ thể là bỏ thẻ 0 và 1 thêm thẻ 10 và 11 vào. Làm tương tự cho đến hết số 100.

Giai đoạn 2: là khi bạn dạy đến ngày thứ 7, bạn đã dạy cho trẻ đến thẻ 20 chấm rồi, bạn bắt đầu dạy cho bé thêm phương trình toán. 1 buổi học của bé lúc này sẽ gồm 2 phần. phần 1: tráo 10 thẻ như hướng dẫn ở trên. Phần 2: soạn 2 hoặc 3 phương trình đơn giản.

Bắt đầu bằng phép cộng. Một lần cho xem 3 phương trình ví dụ : 3+5=8, 10+6=16, 4+7=11. Như vậy 1 ngày trẻ sẽ được xem 10 thẻ và 9 phương trình khác nhau. Cách cho xem phương trình như sau: cầm thẻ 3 lên đọc “ba”, bỏ thẻ 3 xuống đọc “cộng”, cầm thẻ 5 lên đọc “năm”, bỏ thẻ 5 xuống đọc “bằng” cầm thẻ 8 lên đọc “tám. Phép cộng chỉ nằm trong phạm vi các thẻ đã học. Bạn đừng lo là hết phép tính . Chỉ với 20 thẻ bạn có tới 190 phép tính cộng. Các phép tính được soạn ngẫu nhiên. Có thể tham khảo các phép sau đây:

Ngày 8: 1+12=13, 4+5=9, 16+3=19. Các thẻ từ 14 đến 23.

Ngày 9: 2+9=11, 8+5=13, 10+9=19. Các thẻ từ 16 đến 25.

Ngày 10: 3+7=10, 1+5=6, 8+9=17. Các thẻ từ 18 đến 27.

Ngày 14: 3+9=12, 8+5=13, 10+9=19. Các thẻ từ 20 đến 29.

Ngày thứ 15: Khi trẻ đã học phép cộng được 1 tuần thì lập tức cho chuyển sang học phép trừ cũng tương tự phép cộng. Các phép tính cũng trong phạm vi các thẻ đã học.

Ngày thứ 22: Như vậy đến đây trẻ đã biết 50 thẻ và 2 phép cộng trừ đơn giản.Bây giờ bạn có thể cho học phép cộng hoặc trừ đến 50. Ví dụ 1 ngày cho xem 3 lần. Một lần 3 phép như sau:

20+4=24, 19+10=29, 40-10=30. Một ngày trẻ được xem 9 phương trình cả cộng cả trừ.

Làm tương tự trong 2 tuần.

Ngày thứ 29: Đến đây trẻ đã được giới thiệu đến thẻ 65. Lập tức chuyển qua phép nhân. Một ngày cho xem 3 lần, 1 lần 3 phép nhân ví dụ : 2×3=6, 5×6=30, 9×4=36.

Ngày thứ 36: Đến đây trẻ đã được giới thiệu đến thẻ 79. Lập tức chuyển qua phép chia chẵn (chú ý không được giới thiệu phép chia có dư). Một ngày cho xem 3 lần, 1 lần 3 phép chia ví dụ : 18/3=6, 72/8=9, 6/3=2.

Ngày thứ 43: Đến đây trẻ đã được giới thiệu đến thẻ 93. Bây giờ ta có thể dạy cả phép chia và phép nhân chung 1 ngày. Ví dụ như: 24/8=3, 3×5=15, 90/3=30.

Ngày thứ 47: Đến đây trẻ đã được giới thiệu đủ bộ 100 thẻ dot card. Đến đây bạn có thể dạy tất cả những gì bạn muốn. Tất cả các phép cộng trừ nhân chia sử dụng đến thẻ 100. Kể cả phép cộng hoặc nhân với 0. Bạn không cần phải giới thiệu lại các thẻ nữa. Mỗi ngày giới thiệu 9 phương trình. Chú ý đừng để thẻ nào lâu quá không sử dụng.

Giai đoạn 3: dạy trẻ chữ số (sau khi trẻ đã nhận biết được các thẻ chấm)

Dạy trẻ mặt số tương tự như trên, đến thẻ số 20 thì thêm phương trình số học vào. Lúc này bạn có thể dùng các thẻ dấu + – x / = và xếp phương trình số cho trẻ nhìn. Bạn cũng có thể làm phương trình có cả mặt chấm và mặt số. Ví dụ: 3+5=8 ( số 3, dấu +, 5 chấm, dấu =, số 8)

 1. Bắt đầu dạy trẻ từ 6-12 tháng

  Nếu trẻ bắt đầu muộn hơn xin bỏ qua phần này và đọc phần tiếp theo.Ở giai đoạn này trẻ đã bắt đầu có sở thích và sở ghét. Vì vậy việc dạy sẽ khó hơn từ 3-6 tháng. Bạn vẫn áp dụng trình tự giống như trẻ từ 3-6 tháng. Nếu trẻ không chú ý thì bạn bỏ bớt giai đoạn đọc 4 lần 1 thẻ. Bạn chỉ cần giơ 1 thẻ lên đọc một lần duy nhất. Tốc độ nhanh lên và số lần xem 1 ngày cũng nhiều hơn có thể là 4 hoặc 5 lần.
 2. Bắt đầu dạy trẻ từ 12-24 tháng

  Nếu trẻ bắt đầu muộn hơn xin bỏ qua phần này và đọc phần tiếp theo.Ở giai đoạn này trẻ cực kì hiếu động. Việc dạy sẽ khó hơn rất nhiều so với trẻ bắt đầu từ 3-12 tháng. Bạn vẫn áp dụng trình tự giống như trẻ từ 3-6 tháng. Nhưng giới thiệu 1 thẻ chỉ cần cho đọc 1 lần thay vì 4 lần. Một ngày chỉ nên học 7 thẻ (bỏ 2 thẻ cũ, thêm 2 thẻ mới). Bạn cũng phải kiên nhẫn hơn giai đoạn 6-12 tháng đó là 1 ngày phải cho trẻ xem ít nhất là 5 lần.
 3. Bắt đầu dạy trẻ từ 24-30 tháng

  Nếu trẻ bắt đầu muộn hơn thì phương pháp này không còn thích hợp cho trẻ nữa. Bạn nên tìm phương pháp khác dạy sẽ tốt hơn.Ở giai đoạn này trẻ muốn tự mình khám phá. Vì vậy việc dạy dot card sẽ khó hơn rất nhiều so với trẻ bắt đầu từ 3-24 tháng. Bạn vẫn áp dụng trình tự giống như trẻ từ 3-6 tháng. Nhưng giới thiệu 1 thẻ chỉ cần cho đọc 1 lần thay vì 4 lần. Tốc độ phải nhanh (1 giây 1 thẻ). Một ngày chỉ giới thiệu 5 thẻ (bỏ 2 thẻ cũ thêm 2 thẻ mới). Bạn cũng phải kiên nhẫn hơn giai đoạn 6-12 tháng đó là 1 ngày phải cho trẻ xem ít nhất là 8 lần và tốt nhất là 10 lần.

Những nguyên tắc khi dạy

1. Bắt đầu càng sớm càng tốt.
2. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu các thẻ dot trước khi bắt đầu.
3. Chỉ dạy khi trẻ vui vẻ.
4. Không kiểm tra trẻ xem có nhớ hay không.