Glenn Doman

/Glenn Doman
25 09, 2017

Cách dạy thẻ Flashcard theo phương pháp Glenn Doman

By | 2017-09-25T06:52:58+00:00 Tháng Chín 25th, 2017|Glenn Doman|0 Comments

Dạy trẻ theo phương pháp Glenn Doman có 2 cách. Cách thứ nhất là dạy giống như trong sách hướng dẫn đó là quyển: “Dạy trẻ biết đọc sớm” và “dạy trẻ học toán”, cách thứ 2 là dạy theo kinh nghiệm thực tế được đúc kết từ nhiều cha [...]