Một số video dạy bé theo phương pháp Glenn Doman

Ba cu Bin tình cờ được người bạn giới thiệu về phương pháp Glenn Doman thế là sau 1 thời gian tìm hiểu, ba cu Bin quyết định tập cho con theo phương pháp này. Dưới đây là quá trình vừa học vừa chơi của bé Bin.
Bé 8 tháng đã có thể bám lấy tay bố đu người lên.

Đây là cả một quá trình tập luyện theo phương pháp Glenn Doman được ghi lại rất cụ thể trong quyển sách “Dạy trẻ thông minh sớm”

Bé 13 tháng đã nhận ra một số mặt chữ quen thuộc

Video clip bé học Flashcard tiếng Việt, thẻ chữ tuy viết tay nhưng chiều cao vẫn đủ 7.4cm nên trẻ vẫn tiếp thu được.

1 Buổi thử kiểm tra bé

Cách dạy thẻ dotcard cho bé

Bé nhận biết một số mặt chấm tuy giọng nói vẫn chưa rõ tiếng.

Bé dưới 2 tuổi đã có thể đọc chữ tốt

Video dạy bé thẻ chữ tiếng Anh: