Bộ Flashcard tiếng Việt GDKids Glenn Doman 300 thẻ

Bộ Flashcard tiếng Việt Glenn Doman chuyên sâu 300 thẻ

– Bộ đọc chuyên sâu: có 300 thẻ bao gồm 200 từ đơn và 100 từ ghép.

– Kích thước: 26cm x 14cm và 51cm x 14cm.

– Mặt sau có ghi ngày tháng.

Link Shopee