Glenn Doman

Home/Glenn Doman
20 10, 2017

HIỂU ĐÚNG VỀ PHƯƠNG PHÁP GLENN DOMAN ĐỂ DẠY CON HIỆU QUẢ

By |2017-10-20T02:35:28+00:00Tháng Mười 20th, 2017|Bài viết, Glenn Doman|0 Comments

Hiện tại có rất nhiều quan điểm khác nhau về giáo dục sớm theo pp Glenn Doman, trước tiên phụ huynh cần hiểu đúng về pp này và có đủ niềm tin thì mới dạy con thành công được. 1. Dạy con theo phương pháp Glenn Doman có thể mất [...]

25 09, 2017

Cách dạy thẻ Flashcard theo phương pháp Glenn Doman

By |2017-09-25T06:52:58+00:00Tháng Chín 25th, 2017|Glenn Doman|3 Comments

Dạy trẻ theo phương pháp Glenn Doman có 2 cách. Cách thứ nhất là dạy giống như trong sách hướng dẫn đó là quyển: “Dạy trẻ biết đọc sớm” và “dạy trẻ học toán”, cách thứ 2 là dạy theo kinh nghiệm thực tế được đúc kết từ nhiều cha [...]

Go to Top