Leveled Readers for Kindergarten ON 30 quyển siêu dễ cho trẻ nhỏ Harcourt School Publishers

By |2021-11-19T16:44:07+00:00Tháng Mười Một 19th, 2021|Harcourt School Publishers|0 Comments

Giới thiệu bộ Harcourt School Publishers bộ sách tiếng Anh dành cho trẻ bắt đầu học với những từ vựng siêu dễ và gần gữi nhất với bé. Bộ sách gồm 30 quyển. Bộ này là trình độ Kindergarten ON là trung bình, còn có BELOW dễ hơn và ABOVE [...]