Chia sẻ file PDF và Audio bộ sách Razkids Level aa. Đây là bộ sách của Az learning được sử dựng rất phổ biến ở Mỹ. Bộ sách có 26 level với hơn 2600 quyển, mỗi level gồm gần 100 quyển. Bắt đầu là level aa sau đến level a, b, d,…. đến z.
Hôm nay mình chia sẻ file PDF và Audio bộ sách này. Trong file Google Drive có đủ file nghe và file sách.

Link download: Bộ Razkids Level aa

Các bạn lưu ý là mình thấy nhiều chỗ chia sẻ file bộ level aa chỉ có 40 file. Đây là tài liệu rất cũ đã có khoảng 10 năm lúc đó level aa chỉ mới có 10 quyển, theo thời gian họ thêm vào đến nay là level aa đã có 100 quyển. Mình thấy các bạn share link bộ này đủ các level nhưng mỗi level chỉ có hơn 40 quyển.

Tham gia group Facebook chia sẻ tài liệu tiếng Anh có bản quyền miễn phí cho bé: Sách tài liệu tiếng Anh cho trẻ