Bộ Flashcard dạy trẻ thế giới xung quanh

650.000 VND -> 480.000 VND

Dạy trẻ thế giới xung quanh – Bộ Flashcard gồm:
– 304 Thẻ khổ A5 (21x15cm) in hai mặt. Một mặt hình và một mặt chữ
– Mặt sau là chữ tiếng Việt to và chữ tiếng Anh nhỏ ở góc phải (có phiên âm quốc tế)
– Tất cả các thẻ đều có cán màng 2 mặt bảo vệ chống chói và chống thấm nước.
– Ở một số chủ đề như: cờ các nước, các hành tinh sẽ có thêm thông tin chi tiết (xem hình bên dưới)

Giá bán lẻ theo từng chủ đề:
Từ 200 – 300 thẻ: giá: 1800 đ/thẻ
Dưới 200 thẻ: giá 2000 đ/thẻ

Tham khảo thêm:

Cách dạy bộ thế giới xung quanh

Bộ Flashcard gồm 10 chủ đề như sau:

Các loài hoa: 20 thẻ
Trái cây: 32 thẻ
Rau củ: 24 thẻ
Màu sắc: 10 thẻ
Động vật: 64 thẻ
Cờ các nước: 84 thẻ
Phương tiện giao thông: 22 thẻ
Hình dạng: 20 thẻ
Bộ phận cơ thể: 16 thẻ
Các hành tinh hệ mặt trời: 12 thẻ

Hình ảnh tiêu biểu trong mỗi chủ đề

 

Các loại rau củ:

Phương tiện giao thông:

Cờ các nước

Chủ đề hình dạng:

chủ đề màu sắc:

Các loại hoa:

Các loại động vật:

Các bộ phận cơ thể:

Các loại hoa quả / trái cây:

Các hành tinh trong hệ mặt trời: