Folk & Fairy Tale Easy Readers Parent Pack 15 Classic Stories

Giúp trẻ em tăng cường khả năng đọc với những cuốn sách đủ màu sắc “vừa phải” mà chúng có thể tự đọc hết! Bao gồm Ba chú lợn con, Rùa và Hare, Vịt con xấu xí, Chú gà mái đỏ nhỏ, Cô bé Lọ Lem và 10 tác phẩm kinh điển được yêu thích khác. Mỗi câu chuyện có văn bản đơn giản, hình ảnh hỗ trợ và bảng thuật ngữ hữu ích để giúp người đọc đang phát triển xây dựng kỹ năng và sự tự tin. Cũng bao gồm một hướng dẫn dành cho cha mẹ dài 4 trang. Để sử dụng cho trẻ Grade K-2.

-Cinderella
-Goldilocks And The Three Bears
-Martina The Cockroach
-Stone Soup
-The City Mouse And The Country Mouse
-The Elves And The Shoemaker
-The Gingerbread Man
-The Little Red Hen
-The Nightingale
-The Princess And The Pea
-The Spider And The Beehive
-The Three Billy Goats Gruff
-The Three Little Pigs
-The Tortoise And The Hare
-The Ugly Duckling

Link download PDF: Folk & Fairy Tale Easy Readers

Tham gia group Facebook chia sẻ tài liệu tiếng Anh có bản quyền miễn phí cho bé: Sách tài liệu tiếng Anh cho trẻ