Giới thiệu bộ Harcourt School Publishers bộ sách tiếng Anh dành cho trẻ bắt đầu học với những từ vựng siêu dễ và gần gữi nhất với bé. Bộ sách gồm 30 quyển. Bộ này là trình độ Kindergarten ON là trung bình, còn có BELOW dễ hơn và ABOVE là khó hơn. Bộ này xuất bản lâu lắm rồi nhưng dù cũ mình vẫn thấy hay, các từ vựng đơn giản, thực tế.

Danh sách các quyển sách:

01 Get Ready
02 A Kitchen
03 My Body
04 The Party
05 The City
06 I Can Nap
07 The Bus
08 I Like School
09 Sam Can
10 Come in the Barn
11 This Pig
12 The Pit
13 It Is for Kip
14 Where Do I Go
15 You Can Go, Ron
16 Where Is My Hat
17 One, Two, Pop, Pop, Pop!
18 Go, Max, Go!
19 The Box
20 We Want a Pet
21 Get the Hen!
22 Where Will They Go
23 They Do a Good Job
24 Will Zig Get Well
25 In the Tub
26 The Big Bun
27 What Do I Have
28 Pup on the Go
29 Tim Will Go
30 Pam and Hal

Link download Google Drive: Leveled Readers for Kindergarten ON

Tham gia group Facebook chia sẻ tài liệu tiếng Anh có bản quyền miễn phí cho bé: Sách tài liệu tiếng Anh cho trẻ